سیاه و روشن‌های تشکیل سازمان ملی سنجش/ خلع سلاح مجلس یا تعارض منافع در سازمان سنجش؟

فعالیت سازمان سنجش به صورت هیئت امنایی بهتر از تشکیل سازمان ملی سنجش است

ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی اما نگاه کمی متفاوت‌تری به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: عمده‌ترین کاری که سازمان سنجش انجام می‌دهد برگزاری کنکور یا امتحانات ورودی به دانشگاه است که در این زمینه چالش‌هایی هم وجود دارد. یعنی پشت کنکور بحث‌هایی مثل مافیای کنکور و سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها در این بخش وجود دارد. البته سازمان سنجش در شکل‌گیری این وضعیت نقش صد درصدی ندارد هر چند بی‌تقصیر هم نیست.

وی با اشاره به اینکه نظام‌های آموزشی ما از یکدیگر منفک بوده و فاقد سیاست‌گذاری واحدند، می‌افزاید: بنابراین هیچ شکی نیست که سازمان سنجش باید با عهده‌دار شدن تکالیفی در زمینه ارزشیابی و اعتباربخشی، تضمین کیفیت و صلاحیت‌های حرفه‌ای تقویت شود.

صالحی عمران ادامه می‌دهد: با تشکیل سازمان ملی سنجش استقلال دانشگاه و یا میزان ارزش آن کم می‌شود و از سوی دیگر همین ارتباط کمی که میان نظام‌های آموزشی به‌واسطه سازمان سنجش وجود دارد، از بین می‌رود.

رئیس سازمان آموزش عالی، فعالیت سازمان سنجش به صورت هیئت امنایی را بهتر از تشکیل سازمان ملی سنجش می‌داند و می‌گوید: اگر سازمان سنجش را از یک سازمان علمی به سازمانی سیاسی و اجرایی تبدیل کنیم اما و اگرهایی خواهد داشت. ضمن اینکه داده‌هایی نداریم که به ما اطمینان دهد سازمان ملی سنجش جواب خواهد داد یعنی در این زمینه تردیدهایی وجود دارد. بنابراین اگر سازمان سنجش فعلی به صورت هیئت امنایی اداره شود و از طرف دیگر، مسئولیت‌هایی مثل ارزشیابی و… به آن واگذار شود آن‌وقت نظارت مجلس بر این سازمان بهتر اتفاق می‌افتد و نتیجه کار بهتر خواهد بود.

متن کامل یادداشت تحلیلی: https://qudsonline.ir/x9Rn5

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment