انجمن آموزش عالی ایران با همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای و حمایت قطب علمی آموزش عالی ایران، وبینار تخصصی رشته آموزش عالی: دستاوردهای گذشته و دورنمای آینده را در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ با سخنرانی ارائه دهندگان دوره برگزار می‌کنند.

سخنرانان وبینار:

آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی استاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر حمیدرضا آراسته استاد دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر خدایار ابیلی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر عباس عباسپور استاد دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد دانشگاه مازندران

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی (دبیر وبینار) از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

برای ورود به وبینار اینجا کلیک کنید.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment