سخنرانی علمی مجازی «چارچوب سنجش تأثیر پژوهش در ایران» با سخنرانی دکتر بهروز رسولی، عضو هیئت علمی ایرانداک برگزار می‌شود.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی «چارچوب سنجش تأثیر پژوهش در ایران» با سخنرانی دکتر بهروز رسولی، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات ایرانداک روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این سخنرانی به تاثیر پژوهش، اهمیت سنجش تاثیر پژوهش، و شاخص‌ها و سنجه‌های سنجش تاثیر پژوهش پرداخته خواهد شد.

این سخنرانی دوشنبه ۱۰ بهمن از ساعت ۱۱ تا ۱۲، به صورت مجازی در پیوند http://vc4.shiraz.pw/irandoc2/ برای علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment