جناب آقای دکتر  سعید غیاثی ندوشن

با سلام و احترام

انجمن آموزش عالی ایران انتصاب شایسته  جنابعالی به عنوان  ریاست دانشگاه فرهنگیان  را که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده شما  در حوزه  تعلیم و تربیت می باشد را  صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده  و  توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.

           دکتر ابراهیم صالحی عمران

  رئیس انجمن آموزش عالی ایران

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment