حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر مریم صفری

عضو پیوسته انجمن آموزش عالی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

ناقدان علمی: دکتر علی اصغر بیانی، دکتر کاظم شریعت نیا

مدیر جلسه: دکتر حسن صائمی

سه شنبه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

سالن آفرینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment