چهارمین وبینار تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه

موضوع: «بررسی آیین‌نام ارتقاء اعضای هیات‌علمی و چگونگی اجرای آن در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور»

با حضور: دکتر محمد روشن، دکتر مجتبی قاسمی و دکتر محمد یمنی

 زمان: یکشنبه ۱۰ اسفند
 ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

 لینک ورود به وبینار
http://194.225.24.96/cehed

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment