وبینار دانشگاه و مسائل امروزین ما (ایده دانشگاه هومبولتی)

وبینار دانشگاه و مسائل امروزین ما (ایده دانشگاه هومبولتی)

با حضور : دکتر احمد پاکتچی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو – استاد پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی

زمان : شنبه و یک شنبه، ۱۳ و ۱۴ آذرماه – ساعت: ۱۵ الی ۱۷

لینک وبینار:

Https://vc.isu.ac.ir/ch/hokmrani

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment