Skip to content

این کتاب قصد دارد به بازاندیشی و بازخوانی انتقادی «آموزش و پرورش» بپردازد و میزان اثربخشی آموزش مدرسه‌ای را با نگاهی انتقادی واکاوی کند. نویسنده می‌خواهد به فعالان حوزه آموزش و پرورش، کنش‌گران نظام آموزشی و جامعه‌شناس‌ها کمک کند تا وضعیت نظام آموزشی و مدرسه‌ها را درست و دقیق تحلیل کنند و برای مشکلات موجود راه‌حلی بجویند. کتاب پیش‌رو فصل‌های گوناگونی دارد که نام برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: مرگ مدرسه یا سوژه مرگ؛ مسئله معلمی؛ بحران بی‌سوادی در ایران؛ چرا باید باسواد شویم؟ ؛ سواد انتقادی.

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیئت مدیره انجمن آموزش عالی ایران:

️کتاب “مسئله مدرسه؛ بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران” به قلم دکتر نعمت‌الله فاضلی به تازگی توسط انتشارات هوش ناب منتشر شده است.

️دکتر فاضلی همه ما را به خواندن این کتاب دعوت کرده است.این عادت پسندیده را وی همیشه در مورد پدیده کتاب داشته است؛دعوت به خواندن ونقد.

️دکتر فاضلی را از سال ۱۳۷۷ می شناسم. زمانی که رئیس مرکز پژوهشهای بنیادی بود. درهمان نشست اول  در خیابان دمشق که ساعتها بطول انجامید. او را مردی فاضل و اندیشمند و جستجوگر و مسئول دیدم که دغدغه ایران دارد و پرسشها و نقدهای جدی مطرح می کند. همین روحیه و نشاط درسال۱۴۰۱ نیز در ایشان و اثر جدیدشان موج می زند.

️ادامه مطلب  در لینک زیر

https://drive.google.com/file/d/1LA8p7Tv8jIjVOlMZL9ob9gzPGWzK1IH4/view?usp=drivesdk