در جهت توسعه دانش آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران آمادگی دارد تا اطلاعیه های مربوط به دفاع از رساله ها و پایان نامه‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی را منتشر کند.

دانشجویان علاقه مند جهت ثبت اطلاعیه جلسه دفاع از رساله یا پایان نامه خود اینجا کلیک نمایند.

Recommended Posts