Skip to content

Author: عین خواه

️کتاب “مسئله مدرسه؛ بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران” به قلم دکتر نعمت‌الله فاضلی به تازگی توسط انتشارات هوش ناب منتشر شده است.

این کتاب قصد دارد به بازاندیشی و بازخوانی انتقادی «آموزش و پرورش» بپردازد و میزان اثربخشی آموزش مدرسه‌ای را با نگاهی انتقادی واکاوی کند. نویسنده

اطلاعیه: سخنرانی علمی مجازی «بررسی و بازنگری ساختار طبقه‌بندی موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه (گنج)»

سخنرانی علمی مجازی «بررسی و بازنگری ساختار طبقه‌بندی موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج)» با سخنرانی دکتر فریبرز درودی، عضو هیئت علمی