Skip to content

Author: عین خواه

قطب علمی آموزش عالی و توسعه با همکاری انجمن آموزش عالی ایران و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی,اجتماعی و تمدنی برگزار می کند «دانشگاه و توسعه از

کرسی علمی ترویجی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند: ارائه دهنده: دکتر مریم صفری عضو

گفتگوی دکتر ابراهیم صالحی عمران عضو کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و رئیس انجمن آموزش عالی ایران با روزنامه قدس

کمبود بودجه دانشگاه‌ها کیفیت آموزش را هدف قرار داده است/ مراکز علمی خالی از اعضای هیئت علمی! – قدس آنلاین دانشگاه‌های دولتی هم با مشکل

کرسی علمی ترویجی

تبریک ریاست انجمن آموزش عالی ایران به دکتر سعید غیاثی ندوشن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به ریاست دانشگاه فرهنگیان

جناب آقای دکتر  سعید غیاثی ندوشن با سلام و احترام انجمن آموزش عالی ایران انتصاب شایسته  جنابعالی به عنوان  ریاست دانشگاه فرهنگیان  را که مبین