مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با مشارکت انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن ترویج علم ایران برگزار می‌کند:

یادبود دومین سالگرد درگذشت و نکوداشت استاد دکتر سیدمحمد امین قانعی‌راد

دغدغه‌های یک جامعه‌شناس مردم‌‎مدار

زمان: یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح

با حضور: دکتر وحید احمدی، دکتر پرویز اجلالی، دکتر سوسن باستانی، دکتر علی پایا، دکتر هادی خانیکی، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی، دکتر سیدحسین سراج زاده، عرفان قانعی‌راد

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment