وز چهارشنبه مورخه ۹۹/۸/۲۵ کنفرانس الکترونیکی انجمن آموزش عالی ایران با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای تحت عنوان رشته آموزش عالی، دستاورد های گذشته و دورنمای آینده به میزبانی دانشکده فنی انقلاب اسلامی برگزار گردید. در ابتدا دکتر ذاکر صالحی دبیر وبینار و عضوهیات علمی پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مقدمه و پیشینه ای از تاسیس  رشته آموزش عالی و همچنین توضیحاتی را در خصوص اهداف دوره، توسعه کمی و اثربخشی آن  و ارتباط با بازار کار بیان نمودند. سپس دکتر آراسته استاد دانشگاه خوارزمی، با تاکید براینکه یکی از وظایف اصلی انجمن ها، برگزاری کنفرانس ها و سمینار هاست که باعث ساماندهی آموزش عالی می شود؛ به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مشکلات و چالش های پیش رو در دوره تحصیلات تکمیلی آموزش عالی و خصوصا دوره دکتری و پیامد های آن مطالبی را ارائه کردند. ایشان با اشاره به اینکه مسئله دوره آموزش عالی به یک مسئله ملی تبدیل شده است، خاطر نشان کردند که این دوره هم مثل همه دوره های دکتری نیازبه مهندسی مجدد و برنامه ریزی بر مبنای پیامد و هدف دارد. دکتر آراسته، با نگاهی به گذشته، دوره تحصیلات تکمیلی را فاقد هرگونه نگاهی مساله محور دانسته و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی را به فراگیری آموزش ارائه شده در جهت بهبود زندگی خود و دیگران هدایت نمودند. استاد دانشگاه خوارزمی، با اشاره به اینکه سالانه حدود ۵۵۰۰۰ نفر دانش آموخته بیکار با مدرک دکتری به جمعیت بیکاران در آموزش عالی افزوده می شود بر رویکرد بازار محور و پاسخگو بودن به نیازهای جامعه در حوزه آموزش عالی تاکید کردند. در ادامه دکتر صالحی عمران ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای ورئیس انجمن ضمن بیان آثار و پیامدهای مثبت آموزش عالی به ارائه توضیحاتی با محوریت موضوع دستاورد های گذشته و دورنمای آینده رشته آموزش عالی، به بیان دو دیدگاه علمی و تجربی در این حوزه پرداختند. ایشان با اشاره به اینکه مباحث تربیتی و خصوصا آموزشی در گذشته بصورت علمی دیده نمی شد و بدلیل عدم نگاه علمی به آموزش عالی، محققان این حوزه در کشور در سیاست گذاری های آموزشی، در انتقال تجربیات و درک و تصمیم گیری و آشنا نبودن به مباحث  آموزش عالی، این چالش ها را بوجود آوردند، به بیان برخی از چالش های موجود در آموزش عالی از قبیل بیکاری و عدم اشتغال فارغ التحصیلان پرداختند. ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای، ریشه اغلب چالش های حوزه آموزش عالی را فقدان علم دانسته و فرمودند: اگر آموزش عالی به عنوان یک علم مطرح بود و به تجربیات محققان این رشته در دنیا استناد می شد در حال حاضر این چالش ها را نداشتیم.

دکتر عباس پور استاد دانشگاه علامه طباطبایی، مطالبی را پیرامون جذابیت های ذاتی رشته آموزش عالی، بایدها و نباید های این رشته و جنبه های اثربخش در حوزه مدیریت آموزش عالی ایراد فرمودند. ایشان با طرح برخی سئوالات، حوزه فعالیت و ماموریت این رشته را ارتقاء سطح علمی جامعه دانسته و توضیحاتی در خصوص قابلیت ها و شایستگی ها، استفاده از فرصت ها و تهدیدها و ارزیابی سیاست ها در نظام آموزش عالی بیان نمودند. در ادامه این کنفرانس دکتر یمنی استاد دانشگاه شهید بهشتی، ابتدا به ساختار دوره دکتری در نظام آموزش عالی در گذشته پرداخته و سخنانی در خصوص کیفیت و کمیت، مدیریت و اهداف رشته آموزش عالی با تاکید برتجربه دانشگاه شهید بهشتی بیان کردند.

شایان ذکر است که به منظور بهره مندی بیشتر حضار در این کنفرانس، زمانی به پاسخگویی سوالات شرکت کنندگان، اختصاص داده شد.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment