هفتمین کنفرانس آموزش عالی ایران تحت عنوان “ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو” ۱۹ آذرماه ۹۸ در محل مرکز دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی در سه پنل تخصصی برگزار شد.

در ابتدای همایش بعد از سخنرانی و ارائه گزارش های مربوطه آقایان دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس همایش و دکتر غلارضا ذاکر صالحی دبیر علمی همایش، آقای دکتر محمد یمنی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی خود را با عنوان ” مسئله ” توسعه” در آموزش عالی ایران ” ارائه نمودند.
از جمله برنامه های همایش ارائه سخنرانی های کلیدی، برگزاری ۳ پنل تخصصی و ارائه ۱۲ مقاله  از جمله برنامه های این کنفرانس یک روزه بود.

اعضای پنل ها و موضوعات سخنرانی آن‌ها:

پنل تخصصی شماره ۱:

۱- آقای دکتر حسین رحیمی: ساماندهی مؤسسات  آموزش عالی، ضرورت‌ها و سیاست‌ها

۲-خانم دکتر نسرین نورشاهی: بررسی ایده‌ها، پژوهش‌ها و تجارب موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی  درزمینه ساماندهی

۳- آقای دکتر حسین  میرزایی: ساماندهی/سامان یابی آموزش عالی و جایگاه ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی در آن

۴-آقای دکتر علی خورسندی طاسکوه: ناسیاست انبوه‌سازی دانشگاهی، راه‌کارهای سیاستی برای مقابله با پیامدهای آن


پنل تخصصی شماره ۲:

۱-آقای دکتر رضا مهدی و خانم دکتر سپیده بارانی: هیئت‌های هماهنگی: سناریوهای ممکن برای ساماندهی آموزش عالی

۲-آقای دکتر یدالله مهر علیزاده: نقدی بر کژ راهه ساماندهی آموزش عالی ایران از منظر ماهیت و چیستی دانشگاه

۳- آقای دکتر غلامرضا گرایی نژاد: خانم فرحناز صبوحی، خانم ملیحه اخلاقی: ساماندهی آموزش عالی و مقوله فرصت‌های برابر در پهنه سرزمین

۴-خانم دکتر سحر کوثری، آقای حسن احمدی: الزامات پیاده‌سازی مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی

۵-خانم دکتر سمیه فریدونی: سامان‌دهی یا سامان یابی: مسئله کدام است؟


پنل تخصصی شماره ۳:

۱-آقای دکتر حسین ابراهیم‌آبادی: آمایش آموزش عالی ایران و ضرورت چرخش به‌سوی توسعه مبتنی بر تبعیض مثبت، راهبردی برای پیشگیری از توزیع فقر آموزشی

۲-آقای دکتر محمدحسینی مقدم: درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و سناریوهایی برای توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران

۳- خانم فاطمه نصراللهی نیا و آقای دکتر محمد یمنی: مقایسه آمایش آموزش عالی کشور در برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب

۴- آقای حامد تاربن، آقای دکتر یدالله مهر علیزاده، آقای دکتر حمید فرهادی راد: تبیین مفهوم سیاست تجمیع و ادغام (با تأکید بر تجمیع واحدها و مراکز دانشگاهی)


این کنفرانس با ارائه گواهی مقالات به کار خود پایان داد.

 

Recommended Posts

1 Comment


Add a Comment