مسیر های دسترسی به محل کنفرانس
۱-خط شماره ۱ مترو:
از طریق ایستگاههای مترو  نواب و یا مترو علی آباد (ترجیحا علی آباد) و سپس با ماشین های خطی دانشکده شریعتی به دانشکده مراجعه نمایند. 


 برای بازگشت نیز می توانند از ماشین های خطی به مسیرهای مذکور  استفاده نمایند.
۲- با استفاده از ماشین شخصی:
الف- بزرگزراه تندگویان، دور برگردان زیر پل ماشین رو شهید بنامعلی محمد زاده، خیابان میثاق جنوبی، خیابن ۶۱ شرقی، دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
                                                 
ب- بزرگراه آزادگان (غرب و شرق) خروجی بزرگراه تندگویان، تندگویان جنوب به شمال زیر اولین پل (پل شهید بنامعلی محمد زاده) میثاق جنوبی  ۶۱ شرقی  دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
۳- استفاده از سامانه تند رو(بی ارتی):
خط چهار بی ار تی را سوار شده و در میدان بهمن پیاده شوید و تاکسی های مقصد دانشگاه را سوار شده و جلوی درب اصلی دانشکده فنی دختران دکتر شریعتی از تاکسی پیاده شوید.
– از هرجای تهران هم که اتوبوس خانی آباد نو تردد کند می توانید سوار شوید و به دانشکده برسید.
                                                
۴- اگر مسافر تهران هستید و از سمت ترمینال جنوب به تهران رسیده اید، کافیست سوار مترویی بشوید که به سمت کهریزک در تردد است. چند ایستگاه بعد، در ایستگاه علی آباد پیاده شوید. خارج از درب مترو تاکسی ها و اتوبوس دانشکده وجود دارند و شما را تا درب دانشکده می رسانند.
                                                
۵- اگر از سمت غرب و کرج به دانشکده میایید، می توانید در ایستگاه متروی نواب از قطار پیاده شوید و بیرون ایستگاه، سوار تاکسی های دانشکده شوید. اینطوری خیلی سریعتر به دانشگاه می رسید اما از آنجایی که خط رسمی تاکسیرانی برای نواب-دانشگاه هنوز وجود ندارد ممکن است به خصوص در ساعات غیر پیک و روزهای غیرکاری، سخت تاکسی پیدا کنید.

بهترین مسیر با اتومبیل شخصی به محل برگزاری کنفرانس:
                        
اتوبان شهید نواب به سمت جنوب. اتوبان شهید تندگویان. وارد خروجی شهید لطیفی و بهمنیار شوید. اولین دور برگردان از بالای پل عبور می کنید و وارد خیابان بهمنیار می شوید. در خیابان بهمنیار ادامه می دهید تا به خیابان آموزگار برسید. بعد خیابان دانشگاه مستقیم تا درب اصلی دانشکده فنی و حرف ایی دختران دکتر شریعتی.
                               
منتظر حضور گرم شما فرهیختگان گرامی هستیم.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment