آموزش و بهسازی در آموزش عالی ایران: چالش ها و راهکارها
نگاهی به تجارب دانشگاه های برتر

سخنران نشست:

🎙دکتر اسماعیل جعفری، دانشیار گروه علوم تربیتی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه شهید بهشتی

📆 دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

⏰ ساعت ۱۰ الی ۱۲

🏢 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، اتاق ۳۱۴

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment