و هر از گاه در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه های فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید. جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، فقدان مادر صبر الهی را می طلبد. ما را در این غم سترگ و جانکاه، شریک بدانید. درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای ایشان از درگاه خداوند متعال، مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

انجمن آموزش عالی ایران

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment