📣

 انجمن آموزش عالی ایران  برگزار می کند:

 نشست تخصصی: ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی

سخنرانان نشست :

 دکتر ابراهیم صالحی عمران، استاد دانشگاه مازندران

دکتر یداله مهر علی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 دکتر رضا مهدی، استادیار مؤسسه مطالعات فرهنگی‌واجتماعی

دبیر نشست: فرناز عین خواه، دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران

 زمان برگزاری: دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت  ۱۱_۱۳
مکان: تهران-خیابان انقلاب اسلامی بین خیابان ولیعصر(عج) و برادران مظفر- پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه ورزان

 لینک حضور مجازی:

http://skyroom.online/ch/karoon_ahwaz/imi.dba

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment