صبح امروز نوزدهم آذر ماه، هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی تحت عنوان “سناریوهای پیش رو” با محورهای نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و مأموریت دانشگاه ها و زیر نظام ها، نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی، بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ساماندهی آموزش عالی، ساماندهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت های جغرافیایی، نقد و بررسی رویکردهای تجمیع و ادغام واحد ها و مراکز، چالش های ساماندهی آموزشی عالی با تأکید بر نقش هیأت امنا و استقلال دانشگاهی و مطالعات تطبیقی ساماندهی آموزش عالی در کشورهای مختلف در سالن اجتماعات دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران آغاز به کار کرد.

در ابتدای مراسم مهندس گرد رئیس دانشکده ، ضمن خیر مقدم به مدعوین و میهمانان و ارائه گزارشی کوتاه از تعداد اعضای هیات علمی، دانشجویان و رشته های تحصیلی این دانشکده، بیان داشت: امیدوارم امروز شاهد نتایج خوب این کنفرانس در آموزش عالی کشور باشیم.
سپس دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و رییس انجمن آموزش عالی ایران، گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و سلسه همایش های برگزار شده توسط انجمن آموزش عالی از سال ۱۳۸۷ تا کنون ارائه کرد و بیان داشت: آموزش عالی، موتور محرکه رشد اقتصادی کشور است و انتظار می رود سیستم های آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه ها توسعه پیدا کنند و به سمت کیفیت گام بردارند که باید برای تحقق این امر سرمایه گذاری خوبی صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: برای حرکت در مسیر تغییر و تحول آموزش عالی، بایستی ضمن بررسی، تفکر و ساماندهی مجدد، تجدید نظر و بازنگری هم صورت پذیرد که لزوم برگزاری این کنفرانس در راستای شناسایی مسیر درست، اصلاحات همه جانبه و بهره مندی از صاحبنظران و متخصصین این امر می باشد تا یک پشتوانه علمی ایجاد و داده ها جمع آوری شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه بحث آموزش عالی جزء مسائل روز جامعه است و دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یک زیر نظام اصلی با هدف مهارت محوری می تواند نقش موثری داشته باشد، تاکید داشت: امیدوارم حاصل این بحث ها در امروز و ادامه این سلسه مباحث در آینده، راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیران در وزارت علوم و نهادهایی که مسئول آموزش عالی کشور هستند، ارائه کند و حرفه گرایی و مهارت سازی که یکی از چالش های آموزش عالی می باشد، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
رییس انجمن آموزش عالی ایران در پایان بحث ساماندهی آموزش عالی را به معنای ارتقای کیفیت معرفی و خاطر نشان کرد: ساماندهی و بازنگری به معنی محدود کردن نیست بلکه برای شناسایی مسیر درست، رشد و توسعه کمی و کیفی آموزش عالی کشور موثر خواهد بود.
لازم به ذکر است دکتر حسین رحیمی مشاور و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد یمنی استاد دانشگاه شهید بهشتی از سخنرانان اصلی این کنفرانس بودند و هم اکنون پنل های تخصصی این کنفرانس در حال برگزاری است.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment