Skip to content

امضای تفاهم‌نامه همکاری انجمن آموزش عالی ایران و انجمن مطالعات جهان اسلام

به‌منظور همکاری در حوزه‌های مشترک علمی تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن مطالعات جهان اسلام و انجمن آموزش عالی ایران منعقد شد.
انجمن مطالعات جهان اسلام به عنوان یک نهاد علمی، سیاسی و اجتماعی برای تحلیل اتفاقات و وضعیت جهان اسلام به تحولات حوزه دانشگاه و آموزش عالی در ایران و سایر کشورهای جهان اسلام نیز توجه دارد و نهاد علم را بستر مناسبی برای توسعه همکاری و تعامل دقیق و منطقی بین این کشورها می­‌داند. بر این اساس و با توجه به شأن تخصصی انجمن آموزش عالی ایران، تفاهم‌نامه‌ای در راستای علایق مشترک این دو انجمن در حوزه دانشگاه و آموزش عالی منعقد شد تا زمینه همکاری‌های سازنده در این خصوص فراهم گردد.


این تفاهم‌نامه در نشست مشترک دکتر محمدرضا حاتمی، رئیس انجمن مطالعات جهان اسلام و دکتر رضا مهدی، نماینده انجمن آموزش عالی ایران در ۶ ماده و برای یک دوره چهار ساله، مورخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱  در دفتر انجمن مطالعات جهان اسلام منعقد شد.